czen
Home page

Home page

Advisors private hotels and resorts

Advisors private hotels and resorts

Společnost ADVISORS PRIVATE HOTELS AND RESORTS byla založena v květnu roku 2009 za účelem poskytování poradenství v oblasti hotelů a restaurací v České Republice.

Filozofie naší společnosti je velmi jednoduchá a jasná. Nabízíme kompletní služby pro majitele a provozovatele hotelů a restaurací – vše za dohledu jednoho jediného partnera.

Všechna naše řešení jsou velmi individuální a osobitá. Tvoříme je vždy s ohledem na maximální možný zisk pro investora a dosažení maximálního možného výsledku v kvalitě nabízených služeb, v obou případech z dlouhodobého pohledu. Věříme na dlouhodobost projektů ve všech směrech a jsme přesvědčeni, že pouze dlouhodobý pohled na provoz hotelu je tím správným a přinášejícím očekávané výsledky. To vše z pohledu investice, kvality služeb a především kvality lidských zdrojů, které jsou z našeho pohledu klíčovým místem excelentního hotelu bez rozdílu kategorizace.

Nabízíme majitelům a provozovatelům hotelů, investorům a developerům to nejlepší možné řešení pro správný chod hotelu. Na základě zpracované analýzy identifikujeme potřeby a zpracujeme strategii a postup ve všech oblastech hotelu – investice, provoz, obchodní řešení, lidské zdroje, marketingové nástroje. Vyhledáme pro Vás správné partnery, dodavatele a vytvoříme pro Vaše zaměstnance dlouhodobý plán školení a tréninku tak, abyste mohli na chod svého provozu být hrdí a poskytovat služby i těm nejnáročnějším klientům.

V každém oboru spolupracujeme pouze s vybranými dodavateli, odborníky a uznávanými osobnostmi hotelového světa.

Ctíme zásadu, že slovo SLUŽBY pochází od slova SLOUŽIT, bez rozdílu postavení. Tímto motivujeme sebe a také Vás i Vaše spolupracovníky.